Åpningstider 02020

Mandag til fredag: 08:00 - 20:00. Lørdag: 10:00 - 16:00. Søndag og helligdager: stengt.

Priser kundeservice:

Oppstart 0,89, Pr min 1,99

Feilsøkning

Hva gjør jeg når mobiltelefonen er stjålet?
Det første du bør gjøre er å ta kontakt med Kundeservice på telefon 02020 for å sperre abonnementet. I tillegg bør du sperre selve telefonen. Du tar da kontakt med politiet og fyller ut et skjema ved navn "Melding om tap av mobiltelefon". Forsikringsselskapene krever dette ved forsikringssak.

Hva skal jeg gjøre når ved beskjed om "ikke kontakt med nettverk"?
Slå av og på telefonen med jevne mellomrom for å få telefonen til å søke etter dekning på nytt. Som regel skyldes mangelen på kontakt med nettverket en feil i en basestasjon, forårsaket av uvær. Slike feil repareres fortløpende. I enkelte tilfeller kan det være feil på telefonen eller SIM-kortet. Forsøk SIM-kortet sammen med en annen mobiltelefon for å finnet ut om det kan være feil på kortet eller telefonen. Kontakt kundeservice om feilen skyldes SIM-kortet.

Hvor kan jeg melde fra om feil på min mobiltelefon?
For å melde en feil må du ringe Kundeservice på telefon 02020. Før du ringer ber vi deg om å først skru mobilen av og på. Hjelper ikke dette, må du sette SIM-kortet i en annen mobil for å finne ut om feilen følger mobiltelefonen eller SIM-kortet.

Hvorfor får jeg samtalebrudd når det er dekning i området?
Enkelte ganger kan en samtale bli brutt selv om det er dekning i området.
Dette skyldes som oftest at signalene stoppes av fjelltopper eller andre hindringer i landskapet, slik at det oppstår radioskygge. I et slikt område kan man som regel oppnå dekning igjen ved å flytte litt på seg.